گیاهان دارویی

معرفی گیاه دارویی بابونه

Introducing chamomile medicinal plant

نام فارسي: بابونه
نام علمي: Matricaria chamomilla
نام تيره: Asteraceae
نام محلي:
حوزه پراكندگي: در نواحی شمالی، خوزستان و فارس بصورت خودرو و در اصفهان، چهارمحال و بختیاری، لرستان و تهران کشت شده و سازگاری دارد.
گياهشناسي: گیاهی است علفی و یکساله از تیره کاسنی، ارتفاع آن بسته به شرایط اقلیمی از 40 تا 80 سانتیمتر.

میزان بذر در هکتار و تراكم گياهي: مقدار بذر مصرفی بسته به کیفیت بذر، بین ۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار می باشد. در کشت غیرمستقیم، اواخر مهرماه زمان مناسبی برای کشت بذر در خزانه هوای آزاد است. نشاها ۴ تا ۶ هفته بعد (اواخر آبان تا اوایل آذر ) آماده انتقال به زمین اصلی می شوند. در کشت غیر مستقیم برای هر هکتار زمین به ۰.۵ تا ۰.۸ کیلوگرم بذر نیاز است. فضای ۳۰ تا۴۰ سانتیمتر مربع برای هر بوته در زمین اصلی سبب تولید حداکثر مقدار محصول کل و اسانس می شود.
عمليات آماده سازي بستر و كوددهي : مقدار بذر مصرفی بسته به کیفیت بذر، بین ۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار می باشد. این بذر بدلیل سبکی و ریزی بیش از حد می بایست با۳ الی۵ برابر حجم خود با ماسه بادی و یا خاک اره مخلوط شود و در سطح خاک در مواقعی که باد نمی وزد بطور یکنواخت پخش گردد و پس از آن با زدن یک غلتک سبک موجبات چسبیدن بذر به خاک فراهم شود.
زمان و روش كاشت: کشت بابونه توسط بذر و به دو صورت کشت مستقیم و غیر مستقیم انجام می گیرد. درکشت مستقیم که به دو صورت پاییزه و بهاره می باشدکه کشت پاییزه از عملکرد قابل توجهی برخورداراست. زمان مناسب برای کشت پاییزه نیمه دوم شهریور و برای کشت بهاره نیمه دوم اسفند است.
ميزان آبياري: بابونه در مرحله جوانه زنی، ساقه رفتن و گلدهی به مقدار مناسبی آب نیاز داردکه اثر زیادی در عملکرد آن خواهد داشت.
خاك مناسب: بابونه در خاکهای رسی شنی و لومی بهترین جواب را می دهد. اسیدیته (pH) مناسب خاک برای بابونه بین ۶ تا ۸ می باشد.
زمان برداشت:. زمان مناسب برای برداشت گلها هنگامی است که آنهاکاملا باز شده باشند.گلها را باید حداکثر به همراه پنج سانتی متر از دمگل برداشت کرد. برداشت گل به همراه مقدار بیشتری دمگل، سبب کاهش کیفیت اسانس می شود. برداشت به موقع، نقش عمده ای در کمیت وکیفیت اسانس گل بابونه دارد و چنانچه گلها زودتر یا دیرتر از موعد مقرر برداشت شوند، کیفیت مواد موثره کاهش می یابد
اندام مورد استفاده: گل
عملكرد خشك شده گياه: متوسط عملکرد گل بابونه در شهرستان اصفهان 1700 کیلوگرم در هکتار و رکورد آن تا 2500 کیلوگرم گزارش شده است.گیاه بابونه ۱۵۰ تا۲۰۰ کیلوگرم در هکتار بذر تولید می کند و بذر آن بمدت ۲ تا ۳ سال از قوه رویشی مناسبی برخوردار می باشد و چنانچه بذرهای این گیاه درشرایط مناسبی نگهداری شود۱۰ تا ۱۵ سال قوه رویشی خود را حفظ خواهند نمود.
موارد استفاده: آرایشی، بهداشتی، دارویی